Spoty

Κατηγορίες: ,

Spoty-1, spot D: 60, base L: 81 x H: 25 mm
1 x GU10

Spoty-2, spot D: 60, base L: 250 x H: 25 mm
2 x GU10

Spoty-3, spot D: 60, base L: 450 x H: 25 mm
3 x GU10

Sand White
Aluminium
IP20