Φωτιστικά οροφής

N4003

Φωτιστικό οροφής από ελαστικό πανί. Διαστάσεις 1,00mΧ1,00m – 1,00mΧ0,60m – 0,60mΧ0,60m.