Κρεμαστά μονόφωτα

N4090

Φωτιστικό τύπου καμπάνας με διαχύτη στο κάτω μέρος. Ομοιόμορφος φωτισμός και αποφυγή θαμβώσεων με το συγκεκριμένο εξάρτημα.