Επίτοιχα φωτιστικά

CORA 63007

Φωτιστικό 1φωτο με οπάλ γυαλί