Επίτοιχα φωτιστικά

Albergo 3

Επίτοιχη απλίκα διπλής ενέργειας 3W+6W