Κρεμαστά μονόφωτα

N1206

Κρεμαστό δίφωτο φωτιστικό.