Κρεμαστά Φωτιστικά

N5018

Κρεμαστό πολύφωτο. Συνδυασμός χρωματιστών γυαλιών.