Προφίλ αλουμινίου γωνιακό 45-μοίρες

Διαστάσεις 16x16mm