Κουρτινόβεργα Ν2

Κουρτινόβεργα μονή επιμεταλλωμένη αμετάβλητη. Η τιμή είναι ανά μέτρο.
L: –