Κουρτινόβεργα Ν1

Κουρτινόβεργα διπλή επιμεταλλωμένη αμετάβλητη. Η τιμή είναι ανά μέτρο.
L: –