Κρυφός φωτισμός

Τα τελευταία χρόνια με την επικράτηση ενός πιο μινιμαλιστικού ύφους στα σπίτια και στους επαγγελματικούς χώρους, επηρεάστηκε καθοριστικά και το κομμάτι του φωτισμού. Όλο και περισσότεροι αρχιτέκτονες και μελετητές εσωτερικού χώρου, αποφεύγουν τα εμφανή φωτιστικά σώματα και προδιαγράφουν τον λεγόμενο «κρυφό φωτισμό». Με τον όρο αυτό περιγράφουμε το φωτισμό που διαχέται μέσα από φατνώματα γυψοσανίδας στους τοίχους, ή στις οροφές.

Παλαιότερα, χρησιμοποιούνταν λαμπτήρες φθορισμού, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν επικρατήσει οι ταινίες και οι πλακέτες led που προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερη οικονομία και διάρκεια ζωής.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του «κρυφού φωτισμού» είναι τα εξής:

1. Το αισθητικό. Δεν υπάρχουν αναρτώμενα, επίτοιχα ή φωτιστικά οροφής, με αποτέλεσμα να «ελαφραίνει» ο χώρος και να δημιουργεί ένα λιγότερο «πολύπλοκο» περιβάλλον διαβίωσης ή εργασίας, που τόσο πολύ ανάγκη έχει ο σύγχρονος άνθρωπος.

2. Το λειτουργικό. Είναι σημαντικά πιο ξεκούραστος φωτισμός γιατί το ανθρώπινο μάτι δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την πηγή φωτισμού, συνεπώς δεν κουράζεται και δεν δημιουργούνται θαμβώσεις. Στη συντριπτική πλειοψηφία των εφαρμογών «κρυφού φωτισμού», επίσης, τοποθετείται και σύστημα αυξομείωσης (το λεγόμενο «Dimming») που μειώνει ή αυξάνει την ένταση του φωτισμού ανάλογα με τη διάθεσή μας ή τις ανάγκες μας.