Ηλεκτρολογικό υλικό

Λαμπτήρες, διακοπτικό υλικό και αναλώσιμα (ντουί-καλώδια και ανταλλακτικά).