Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προφίλ αλουμινίου χωνευτό

Διαστάσεις 24,2x8mm