Ηλεκτρολογικό Υλικό

Προφίλ αλουμινίου τύπου Π

Διαστάσεις 17,3x8mm