Εξωτερικών Χώρων

914Α

Επίτοιχο φανάρι από ορείχαλκο