Εξωτερικών Χώρων

901Α

Κρεμαστό ορειχάλκινο φανάρι