μεγέθυνση (+)

Aνεμιστήρας 02-0123

Ανεμιστήρας με 5 διάφανα plexi-glass πτερύγια ,3 ταχύτητες, dimmer και τηλεχειριστήριο.

44"
0,00 €